tisdag , 25 juni 2024

SMÅBARN

SMÅBARN

Studie visar beteenderisker när små barn tittar på youtube

Studien i BMC Public Health undersöker hur tidig exponering för YouTube påverkar känslomässig och beteendemässig utveckling hos barn i Sydkorea. Resultaten visar att...

SMÅBARN

Ett barn kostar drygt 2 miljoner till 18-årsdagen

Att skaffa barn innebär stora kostnader, vilket kan komma som en överraskning för många föräldrar. Länsförsäkringar har i en ny analys räknat ut...

SMÅBARN

Läkemedelsverkets varnar för luftvägsrensare kan vara osäkra

Läkemedelsverket har nyligen gått ut med en varning för användning av oreglerade luftvägsrenare. Dessa enheter marknadsförs med videor av barn som kvävs på...

SMÅBARN

Förstå diagnosen av barn som kämpar för att reglera sina känslor

Som förälder är det viktigt att vara medveten om tecknen på att ditt barn kan ha svårt att reglera sina känslor. Dessa tecken...